hazine işaretleri
Yönetici gömüsü yakınlarında iyi bir araştırma yap hazine işaretleri
Asker Gömüsü
hazine işaretleri
Dikkat tehlike var hazine işaretleri
Kesin define işaretidir.Üçgenin dik olan kenarının baktığı yöne doğru araştır
hazine işaretleri
Kesin define işaretidir.Üçgenin dik olan kenarının baktığı yöne doğru araştır.
hazine işaretleri
Doğuya doğru olan çizgileri ölç ve doğuya doğru adımla gittiğin mesafe içerisinde araştırma yap
hazine işaretleri
Kesin define işaretidir. Dairenin çevresini ölç bulduğun ölçüyü ikiye böl uzun olan ucun baktığı yöne doğru adımla ve o alan içinde araştırma yap
hazine işaretleri
Kesin define işaretidir. Alttaki çizgiyi ölç ve bulduğun ölçü kadar adımla ve o alan içinde araştır.
hazine işaretleri
Kesin define işaretidir. İki ayrı yerde gömü var uçarı ölç baktıkları yöne doğru adımla ve o alan içinde araştırma yap
hazine işaretleri
Akarsuyun yukarısına doğru git
hazine işaretleri
Akarsuyun akımına doğru git
hazine işaretleri
Üç ayrı yerde gömü var, dere yatağı boyunda doğru git ve işaretli ikinci kayayı bul
hazine işaretleri
Yakın mesafede araştırma yap
hazine işaretleri
Gün Batımına Doğpru Git
hazine işaretleri
Gün doğumuna doğru git
hazine işaretleri
Doğu yönünde bulunan oyma sayısı kadar adımla ve bu alan içinde araştırma yap
hazine işaretleri
Doğu yönünde bulunan çizgi sayısı kadar adımla ve bu alan içinde araştırma yap
hazine işaretleri
Define her iki okun baktığı noktada hazine işaretleri
idareci gömüsü uzun olan kola doğru araştır
hazine işaretleri
Ön tarafa doğru araştırma yap.tümsek,çukur yada işaretli bir kaya bul
hazine işaretleri
Yönetici yada kral gömüsü
hazine işaretleri
Gömü ağacın altında , bulunduğu kayanın tam altına bak( sakın işarete arar verme)
hazine işaretleri
Gömü yakınındaki tümsek içinde, çevresini güzel araştır, kesin definedir
hazine işaretleri
Gömü iki kuşun arasında
hazine işaretleri
Sonsuza gider
hazine işaretleri
Gömü limanda batmış gemi içinde
hazine işaretleri
İlk güneş ışınlarının vurduğu alan içinde araştırma yap
hazine işaretleri
Deniz yolu
hazine işaretleri
Yağmurun vurmadığı bölgede araştırma yap
hazine işaretleri
Sabah yıldızı doğduğu an araştırma yap
hazine işaretleri
Gövdeye doğru araştırma yap
hazine işaretleri
Her parça bir adım anlamında parçaları say ve bir o kadar kafanın baktığı hazine işaretleri
Burada işlenmiş porselen var hazine işaretleri
Ayın battığı tepe üstünde araştırma yap
hazine işaretleri
Burada işlenmiş madden var
hazine işaretleri
Burada işlenmiş madden var
hazine işaretleri
Kısa mesafe içinde gömü var
hazine işaretleri
Gömü altında (İşareti kırma koru)
hazine işaretleri
Gömü altında (işareti kırma koru)
hazine işaretleri
Gömü tümsek içimde
hazine işaretleri
Mezar tuzaklı
hazine işaretleri
Birden fazla sulu tuzaklar
hazine işaretleri
Gömü su kaynağının içinde
hazine işaretleri
Su Tuzağı
hazine işaretleri
Karşısındaki yığma tepeye odaklan
hazine işaretleri
Burada su kanalı geçer
hazine işaretleri
Karşına bak, farklı nesneler üstünde yoğunlaş [/]
[] yöne doğru araştırma yap[/]
hazine işaretleri
Karşına bak, farklı nesneler üstünde yoğunlaş hazine işaretleri
Gömü kapalı oda içinde kayanın altına bak(işareti koru ve kırma)
hazine işaretleri
Su damlacıklarının düştüğü yerde araştırma yap
hazine işaretleri
Sol tarafa bak
hazine işaretleri
Sağ tarafa bak
hazine işaretleri
Sağa doğru araştırma yap
hazine işaretleri
Gömü kayanın altında (işareti koru ,kırma )
hazine işaretleri
Gömü mağara içinde
hazine işaretleri
Ayın battığı tepeye git ve o tepe üstünde araştırma yap
hazine işaretleri
Ay doğduğunda ay ışıklarının gölge ettiği alan içinde araştırma yap
hazine işaretleri
Alt Tarafa bak
hazine işaretleri
Üst tarafa bak
hazine işaretleri
Gömü bu noktada tam altında araştırma yapılacak ( İşareti koruyunuz, kırmayınız)
hazine işaretleri
Tuzak işareti
hazine işaretleri
Dikkat burada kum tuzağı var hazine işaretleri
Gömü karşısında yağmur yağdığı zaman yağmur sularının vurmadığı kuytu bir yer aranmalı hazine işaretleri
Tuzak var dikkatli ol
hazine işaretleri
Statüsü yüksek olan gömüdür, çevresinde araştırma yap. önce sağ tarafa bak
hazine işaretleri
Birinci statüye ait gömüdür diğer parçasını bul, ve o parçanın bulunduğu kayanın altında araştırma yap
hazine işaretleri
Gömü vadinin tam ortasında
hazine işaretleri
Dikkat tehlike var,
hazine işaretleri
Gömü yakınlardaki mağara içinde
hazine işaretleri
Dikkat burada zincirleme tuzaklar var
hazine işaretleri
Burada sürekli gölge oan ve güneş ışıklarının erişemediği noktayı tespit et ve o alan üstüne yoğunlaş.
hazine işaretleri
Burada doğu yönüne doğru bakacaksın güneşin doğduğu tepeye yönelip o tepe üzerinde araştırma yapacaksın
hazine işaretleri
Burada batı yönüne doğru bakacaksın güneşin battığı tepeye yönelip o tepe üzerinde araştırma yapacaksın
hazine işaretleri
Burada kapak var, çevirerek aç demek istiyor. yakın mesafe içinde araştırma yapılacak muş ucunun konulabilecek kadar bir delik aranacak, bu deliğe murcu koy sağdan sola doğru çevirmeye çalış
hazine işaretleri
Güneş ışınlarının vurduğu noktaya odaklan. Olay şöyle kapalı bir yer yada kayalık yerde, güneş ışıklarının az olduğu alanlarda(yoğun gölge) güneş ışığının vurduğu yerde araştırma yapılacak
hazine işaretleri
Mezar Giriş Yeri
hazine işaretleri
Ok ucunun baktığı yönde araştırma yap