işaretleri
Yönetici gömüsü yakınlarında iyi bir araştırma yap işaretleri
Asker Gömüsü
işaretleri
Dikkat tehlike var işaretleri
Kesin define işaretidir.Üçgenin dik olan kenarının baktığı yöne doğru araştır
işaretleri
Kesin define işaretidir.Üçgenin dik olan kenarının baktığı yöne doğru araştır.
işaretleri
Doğuya doğru olan çizgileri ölç ve doğuya doğru adımla gittiğin mesafe içerisinde araştırma yap
işaretleri
Kesin define işaretidir. Dairenin çevresini ölç bulduğun ölçüyü ikiye böl uzun olan ucun baktığı yöne doğru adımla ve o alan içinde araştırma yap
işaretleri
Kesin define işaretidir. Alttaki çizgiyi ölç ve bulduğun ölçü kadar adımla ve o alan içinde araştır.
işaretleri
Kesin define işaretidir. İki ayrı yerde gömü var uçarı ölç baktıkları yöne doğru adımla ve o alan içinde araştırma yap
işaretleri
Akarsuyun yukarısına doğru git
işaretleri
Akarsuyun akımına doğru git
işaretleri
Üç ayrı yerde gömü var, dere yatağı boyunda doğru git ve işaretli ikinci kayayı bul
işaretleri
Yakın mesafede araştırma yap
işaretleri
Gün Batımına Doğpru Git
işaretleri
Gün doğumuna doğru git
işaretleri
Doğu yönünde bulunan oyma sayısı kadar adımla ve bu alan içinde araştırma yap
işaretleri
Doğu yönünde bulunan çizgi sayısı kadar adımla ve bu alan içinde araştırma yap
işaretleri
Define her iki okun baktığı noktada işaretleri
idareci gömüsü uzun olan kola doğru araştır
işaretleri
Ön tarafa doğru araştırma yap.tümsek,çukur yada işaretli bir kaya bul
işaretleri
Yönetici yada kral gömüsü
işaretleri
Gömü ağacın altında , bulunduğu kayanın tam altına bak( sakın işarete arar verme)
işaretleri
Gömü yakınındaki tümsek içinde, çevresini güzel araştır, kesin definedir
işaretleri
Gömü iki kuşun arasında
işaretleri
Sonsuza gider
işaretleri
Gömü limanda batmış gemi içinde
işaretleri
İlk güneş ışınlarının vurduğu alan içinde araştırma yap
işaretleri
Deniz yolu
işaretleri
Yağmurun vurmadığı bölgede araştırma yap
işaretleri
Sabah yıldızı doğduğu an araştırma yap
işaretleri
Gövdeye doğru araştırma yap
işaretleri
Her parça bir adım anlamında parçaları say ve bir o kadar kafanın baktığı işaretleri
Burada işlenmiş porselen var işaretleri
Ayın battığı tepe üstünde araştırma yap
işaretleri
Burada işlenmiş madden var
işaretleri
Burada işlenmiş madden var
işaretleri
Kısa mesafe içinde gömü var
işaretleri
Gömü altında (İşareti kırma koru)
işaretleri
Gömü altında (işareti kırma koru)
işaretleri
Gömü tümsek içimde
işaretleri
Mezar tuzaklı
işaretleri
Birden fazla sulu tuzaklar
işaretleri
Gömü su kaynağının içinde
işaretleri
Su Tuzağı
işaretleri
Karşısındaki yığma tepeye odaklan
işaretleri
Burada su kanalı geçer
işaretleri
Karşına bak, farklı nesneler üstünde yoğunlaş [/]
[] yöne doğru araştırma yap[/]
işaretleri
Karşına bak, farklı nesneler üstünde yoğunlaş işaretleri
Gömü kapalı oda içinde kayanın altına bak(işareti koru ve kırma)
işaretleri
Su damlacıklarının düştüğü yerde araştırma yap
işaretleri
Sol tarafa bak
işaretleri
Sağ tarafa bak
işaretleri
Sağa doğru araştırma yap
işaretleri
Gömü kayanın altında (işareti koru ,kırma )
işaretleri
Gömü mağara içinde
işaretleri
Ayın battığı tepeye git ve o tepe üstünde araştırma yap
işaretleri
Ay doğduğunda ay ışıklarının gölge ettiği alan içinde araştırma yap
işaretleri
Alt Tarafa bak
işaretleri
Üst tarafa bak
işaretleri
Gömü bu noktada tam altında araştırma yapılacak ( İşareti koruyunuz, kırmayınız)
işaretleri
Tuzak işareti
işaretleri
Dikkat burada kum tuzağı var işaretleri
Gömü karşısında yağmur yağdığı zaman yağmur sularının vurmadığı kuytu bir yer aranmalı işaretleri
Tuzak var dikkatli ol
işaretleri
Statüsü yüksek olan gömüdür, çevresinde araştırma yap. önce sağ tarafa bak
işaretleri
Birinci statüye ait gömüdür diğer parçasını bul, ve o parçanın bulunduğu kayanın altında araştırma yap
işaretleri
Gömü vadinin tam ortasında
işaretleri
Dikkat tehlike var,
işaretleri
Gömü yakınlardaki mağara içinde
işaretleri
Dikkat burada zincirleme tuzaklar var
işaretleri
Burada sürekli gölge oan ve güneş ışıklarının erişemediği noktayı tespit et ve o alan üstüne yoğunlaş.
işaretleri
Burada doğu yönüne doğru bakacaksın güneşin doğduğu tepeye yönelip o tepe üzerinde araştırma yapacaksın
işaretleri
Burada batı yönüne doğru bakacaksın güneşin battığı tepeye yönelip o tepe üzerinde araştırma yapacaksın
işaretleri
Burada kapak var, çevirerek aç demek istiyor. yakın mesafe içinde araştırma yapılacak muş ucunun konulabilecek kadar bir delik aranacak, bu deliğe murcu koy sağdan sola doğru çevirmeye çalış
işaretleri
Güneş ışınlarının vurduğu noktaya odaklan. Olay şöyle kapalı bir yer yada kayalık yerde, güneş ışıklarının az olduğu alanlarda(yoğun gölge) güneş ışığının vurduğu yerde araştırma yapılacak
işaretleri
Mezar Giriş Yeri
işaretleri
Ok ucunun baktığı yönde araştırma yap