KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Yönetici gömüsü yakınlarında iyi bir araştırma yap KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Asker Gömüsü
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Dikkat tehlike var KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Kesin define işaretidir.Üçgenin dik olan kenarının baktığı yöne doğru araştır
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Kesin define işaretidir.Üçgenin dik olan kenarının baktığı yöne doğru araştır.
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Doğuya doğru olan çizgileri ölç ve doğuya doğru adımla gittiğin mesafe içerisinde araştırma yap
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Kesin define işaretidir. Dairenin çevresini ölç bulduğun ölçüyü ikiye böl uzun olan ucun baktığı yöne doğru adımla ve o alan içinde araştırma yap
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Kesin define işaretidir. Alttaki çizgiyi ölç ve bulduğun ölçü kadar adımla ve o alan içinde araştır.
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Kesin define işaretidir. İki ayrı yerde gömü var uçarı ölç baktıkları yöne doğru adımla ve o alan içinde araştırma yap
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Akarsuyun yukarısına doğru git
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Akarsuyun akımına doğru git
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Üç ayrı yerde gömü var, dere yatağı boyunda doğru git ve işaretli ikinci kayayı bul
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Yakın mesafede araştırma yap
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Gün Batımına Doğpru Git
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Gün doğumuna doğru git
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Doğu yönünde bulunan oyma sayısı kadar adımla ve bu alan içinde araştırma yap
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Doğu yönünde bulunan çizgi sayısı kadar adımla ve bu alan içinde araştırma yap
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Define her iki okun baktığı noktada KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
idareci gömüsü uzun olan kola doğru araştır
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Ön tarafa doğru araştırma yap.tümsek,çukur yada işaretli bir kaya bul
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Yönetici yada kral gömüsü
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Gömü ağacın altında , bulunduğu kayanın tam altına bak( sakın işarete arar verme)
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Gömü yakınındaki tümsek içinde, çevresini güzel araştır, kesin definedir
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Gömü iki kuşun arasında
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Sonsuza gider
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Gömü limanda batmış gemi içinde
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
İlk güneş ışınlarının vurduğu alan içinde araştırma yap
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Deniz yolu
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Yağmurun vurmadığı bölgede araştırma yap
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Sabah yıldızı doğduğu an araştırma yap
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Gövdeye doğru araştırma yap
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Her parça bir adım anlamında parçaları say ve bir o kadar kafanın baktığı KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Burada işlenmiş porselen var KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Ayın battığı tepe üstünde araştırma yap
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Burada işlenmiş madden var
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Burada işlenmiş madden var
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Kısa mesafe içinde gömü var
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Gömü altında (İşareti kırma koru)
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Gömü altında (işareti kırma koru)
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Gömü tümsek içimde
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Mezar tuzaklı
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Birden fazla sulu tuzaklar
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Gömü su kaynağının içinde
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Su Tuzağı
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Karşısındaki yığma tepeye odaklan
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Burada su kanalı geçer
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Karşına bak, farklı nesneler üstünde yoğunlaş [/]
[] yöne doğru araştırma yap[/]
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Karşına bak, farklı nesneler üstünde yoğunlaş KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Gömü kapalı oda içinde kayanın altına bak(işareti koru ve kırma)
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Su damlacıklarının düştüğü yerde araştırma yap
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Sol tarafa bak
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Sağ tarafa bak
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Sağa doğru araştırma yap
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Gömü kayanın altında (işareti koru ,kırma )
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Gömü mağara içinde
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Ayın battığı tepeye git ve o tepe üstünde araştırma yap
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Ay doğduğunda ay ışıklarının gölge ettiği alan içinde araştırma yap
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Alt Tarafa bak
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Üst tarafa bak
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Gömü bu noktada tam altında araştırma yapılacak ( İşareti koruyunuz, kırmayınız)
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Tuzak işareti
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Dikkat burada kum tuzağı var KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Gömü karşısında yağmur yağdığı zaman yağmur sularının vurmadığı kuytu bir yer aranmalı KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Tuzak var dikkatli ol
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Statüsü yüksek olan gömüdür, çevresinde araştırma yap. önce sağ tarafa bak
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Birinci statüye ait gömüdür diğer parçasını bul, ve o parçanın bulunduğu kayanın altında araştırma yap
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Gömü vadinin tam ortasında
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Dikkat tehlike var,
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Gömü yakınlardaki mağara içinde
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Dikkat burada zincirleme tuzaklar var
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Burada sürekli gölge oan ve güneş ışıklarının erişemediği noktayı tespit et ve o alan üstüne yoğunlaş.
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Burada doğu yönüne doğru bakacaksın güneşin doğduğu tepeye yönelip o tepe üzerinde araştırma yapacaksın
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Burada batı yönüne doğru bakacaksın güneşin battığı tepeye yönelip o tepe üzerinde araştırma yapacaksın
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Burada kapak var, çevirerek aç demek istiyor. yakın mesafe içinde araştırma yapılacak muş ucunun konulabilecek kadar bir delik aranacak, bu deliğe murcu koy sağdan sola doğru çevirmeye çalış
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Güneş ışınlarının vurduğu noktaya odaklan. Olay şöyle kapalı bir yer yada kayalık yerde, güneş ışıklarının az olduğu alanlarda(yoğun gölge) güneş ışığının vurduğu yerde araştırma yapılacak
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Mezar Giriş Yeri
KARIŞIK DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMLARI
Ok ucunun baktığı yönde araştırma yap