Tarihi eser oparasyonunda heykel başı bulundu
Tarihi eser oparasyonunda heykel başı