Tarihi eser oparasyonunda heykel başı bulundu
oparasyonunda