205 yıllık aşırı verği şikayeti belgeseli
belgeseli
04.04.2015
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, ilk Türk Amirali Kara Mürsel Alp'in ele alındığı 'Kocaeli Tarihi' konulu sempozyum kapsamında açılan sergideki bazı tarihi belgelerde, bundan 205 yıl önce halkın haksız vergilerle bezdirildiği ortaya çıktı. Belgelerde, İzmit'e ticaret için getirilen arabalardan ve yüklerden belirlenen vergiye kanaat edilmeyip fazla para tahsil edildiği ve bu durumun önlenmesi için de o dönemin kadısı ile Vali ve başkan konumundaki mutasarrıfa talimat verildiği anlatıldı.
Başiskele İlçesi sahilinde bulunan Wellborn Luxury Otel’de dün başlayan ve bugün de devam eden sempozyum nedeniyle İzmit ile ilgili bazı belgeler de sergilendi. Osmanlıca olan ve yanına gümünüz Türççesi ile açıklaması yazılan bu belgeler arasında 29 Haziran 1810 tarihli belge dikkat çekti. Belgede o dönemde İzmit'e araba ve hayvanlarla getirilen mahsullerden 'Bac-ı araba' adı altında belirli bir vergi alındığı, ancak İzmit Mültezimi, yani o denemde kendi namı hesabına vergi toplamaya yetkili kişi olan Hasan Ağa'nın, belirlenen vergiye kanaat etmeyip daha yüksek vergi talip ettiği anlatılıyor.
Belgede, 'İzmit fukaraları' olarak anılan ticaret erbabı şikayetinin dikkate alındığı, bundan böyle fazla vergi alınmasının önlenmesi için tek yargılama mercii olan İzmit Kadısı ile, o tarihte vali ve belediye başkanı konumunda olan İzmit Mutasarrıfına talimat verildiği belirtildi. Sergide bunun dışında İzmit ile ilgili bazı tarihi belgeler de bulunuyor.