Arkeologlar Derneği’nden IŞİD İçin Acil


Dünya uygarlığının beşiği olarak kabul edilen Mezopotamya topraklarında, bütün dünyanın gözü önünde son yılların en büyük kültürel miras katliamı yapılıyor. Dünya’nın ortak kültür mirasına ait Irak ve Suriye’de müzeler, ören yerleri, balyoz, buldozer ve bombalarla yok edilirken, savaşlarda bile koruma altına alınması gereken müzeler, kütüphaneler, terör örgütü İŞİD’e bağlı insanlıktan nasibini almamış caniler tarafından talan ediliyor. Bu coğrafyada insanların canlı canlı yakıldığı, boğazlarının kesildiği, çocukların ve kadınların köle pazarlarında satıldığı, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecek. Üstelik bütün bu süreç, ret ettikleri teknolojik aletlerle kin ve öfkeyle bütün dünyaya canlı olarak izlettiriliyor.

Dünya sadece kendi vatandaşlarını bu canilerden kurtarmak için her türlü girişimde bulunurken, İnsanlığın ortak kültür mirası olan arkeolojik alanların sahipsiz kalması, yeterli duyarlılığın gösterilmemesi, insanlık tarihi için kara bir leke olarak tarihe geçecektir.

Yazının bulunduğu, tarihin ilk kez yazıldığı, uygarlığın doğup, geliştiği, bu coğrafya 21. yüzyılda bu kez uygarlığın yok edildiği bölge olarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Maalesef bu gün tarihte belki de “Utanç Yılları” olarak anılacak ters bir süreç işlemektedir.

Arkeologlar Derneği olarak insanlığın ortak geçmişini yok etmeye yönelik bu katliamın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Pek çok ülkeden gelen insanlıktan, uygarlık bilincinden yoksun bu katillerin, insanlık suçu işledikleri için yargılanmasını, savaş suçlusu ilan edilmesini, sürece yardımcı olanların, göz yumanların, bu canilerle bağlantısı olanların teşhir edilmesini ve yargılanmasını bekliyoruz.

Arkeologlar Derneği olarak bütün ülke hükümetlerinin, yetkili STK’larının özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ivedi olarak toplanmasını ve Dünya’nın Ortak Kültür Mirası katliamına son verilmesi için harekete geçmesini talep ediyoruz.

Basına ve Kamuoyuna Duyurulur.