Kültür turizmindeki başarı için öncelikle tarihi ve kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılması gerektiği halde, müzelerdeki arkeolog Eksikliği nedeniyle kazıların yavaş ilerlemesinin Ülkemizin bu alanda hızla gelişimini engellediği iddiasıyla soru önergesi verildi.

Konuyu gündeme getiren Milletvekili Erkan AKÇAY, verdiği soru önergesinde;

“Ülkemizin dünya turizmindeki yerinin ve öneminin pekiştirilmesi kültür turizminden geçmektedir. Türkiye Cumhuriyeti toprakları birçok medeniyete ev sahipliği yapması nedeniyle kültür turizmi potansiyeli yüksek bir ülkedir.

Kültür turizmindeki başarı öncelikle tarihi ve kültürel mirası gün yüzüne çıkarmaktan geçmektedir. Oysa müzelerdeki arkeolog eksikliğinden yavaş ilerleyen kazılar ülkemizin bu alanda hızla gelişmesine engeldir.

Arkeologları sadece kazı yapan bir meslek mensupları olarak görmemek gerekmektedir. Özellikle müzelerde de ciddi oranda arkeolog ihtiyacı bulunmaktadır. Çünkü müze uzmanları arkeolojik araştırmalara yetişememekte, depolardaki eserlere gerekli zamanı ayıramamakta sadece günlük bürokratik işlerle uğraşmaktadır. Hatta bir müze müdürünün mevcut personelinin yetersiz olduğu, bu nedenle kurtarma kazılarına dahi yetişemedikleri geçtiğimiz aylarda ulusal basında yer almıştır.

Bu konuda alınacak en önemli tedbir arkeolog istihdamıdır. Her yıl üniversitelerin arkeoloji bölümünden mezun olan arkeologların sayısı yaklaşık 2.850 iken yılda atama sayısı bu sayının yüzde 1′i bile değildir. Şu anda toplam mezun sayısı 12.000 den fazla iken Haziran 2014′te sadece 9 kişi alınmıştır. Üniversitelere umutla giren ancak mezun edildikten sonra adeta kaderine terk edilen gençlerimiz en verimli çağlarında işsizliğe mahkûm edilmektedir. Bu durum arkeoloji mesleğinin de değer kaybetmesine neden olmaktadır.” denildi ve Arkeolog istihdamıyla ilgili olarak, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK tarafından cevaplandırılmak üzere şu soruları sordu:

1)Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki arkeolog kadrosu sayısı nedir?

2)Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen arkeolog sayısı nedir?

3)2015 yılı içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmesi planlanan arkeolog sayısı nedir?