Kabartması

İstanbul kültür varlıklarını hızla kaybediyor. Büyük-küçük denmeden, hangi devire ait olduğu ya da nerede bulunduğu farketmeden, nadiren doğal yıpranmayla, çok zaman da insanoğlu tarafından yok ediliyor. Kırılıyor, yıkılıyor, çalınıyor…

Son örneklerden biri Yedikule kapısının üzerinde binlerce yıldır duran kartal Kabartması oldu. İstanbul surlarıyla yaşıt olduğu düşünülen kabartma birkaç gün önce yerinden söküldü. Bizans sanatı ve arkeolojisi uzmanı Dr. Feridun Özgümüş’ün 1998 yılından beri tarihi yarımadada yaptığı arkeolojik yüzey araştırmalarında da varlığını tespit ettiği kabartma, muhtemelen önüne asılan seçim afişinin arkasından çalındı.

Özgümüş kabartma ile ilgili olarak “Kartal figürü sadece Bizans’ta değil antik çağda da kullanılıyordu. Hellenistik çağda (MÖ 4. yy başı – MÖ 2. yy ortası) Anadolu’daki yerel Hellenik kralların ordularında PLANKH denilen birlikler vardı. Düzenli savaşta çok işe yarayan bu birlikler Romalılar Anadolu’ya gelince (MÖ 130) Roma ordu sisteminde ’lejyon’ adını aldılar ve kartal motifiyle sembolize edildiler. Daha sonra bu kartal figürü hem Roma devletini hem de hıristiyanlaşmış Roma İmparatorluğu’nu temsil etmeye başladı. Bu yüzden de bazen çift başlı olarak tasvir edildiler” açıklamasını yaptı.


Kabartması