İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji
Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erkan Konyar, başkanlığında Van Kalesi’nin
Güneyi’nde bulunan eski Van şehri kazı çalışmalarını devam ediyor. Kurtuluş
Savaşı sonrası Rus işgaliyle yerle bir olan eski Van şehrinde sürdürülen
kazı çalışmalarında 150 yıllık merasim kılıcı bulundu. Kültür ve Turizm
Bakanlığı adına eski Van şehrinde yaptıkları kazı çalışmalarının İstanbul
Üniversitesi, Van Valiliği ve Aygaz Genel Müdürlüğü tarafından
desteklendiğini ifade eden Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Banu Konyar,
şuan çalıştıkları alanın sosyal konumunu oradaki mimarinin ne olduğunu
anlamalarına yardım edecek buluntularla karşılaştıklarını söyledi. Bu
buluntulardan bir kısmı şu anda karşısında bulunduğunu ifade eden Konyar,
“Hıristiyanların ve Müslümanların bir arada yaşadığı, her zaman söylenen bir
kavramdır. Aslında bunu ispatlayan örneklerle de karşılaşıyoruz. Çünkü bir
haç, bir ikona yada benzeri üzerinde Meryem olan küçük bir heykelcikle de
karşılaştık. Ama aynı yerden Müslümanlara ait sikkeler, mühür, üzerinde
İbrahim yazan ve 19. yüz yıla tarihlenen bu mühür, aynı alandan çıkıyor.
Dolayısıyla anlıyoruz ki Müslümanlar ve Hıristiyanlar bir arada yaşıyorlardı”
dedi.
“KAZI ALANINDA MERASİM KILICI BULDUK”
Buluntuların içerisinde kendilerini çok heyecanlandıran bir merasim kılıcının
olduğunu ifade eden Konyar, “Bu kılıcı tüm olarak ortaya çıkardık. Şu anda
temizlik çalışmaları devam ediyor. Temizlendikten sonra üzerinde yazı olup
olmadığına bakacağız. Ama bütün formuyla bir merasim kılıcı olduğunu
gösteriyor. Şu anda çalıştığımız alanın bir ticaret merkezi, aynı zamanda
kamu binalarının da oldu bir alan olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu kılıcı
bulduğumuz yerde çok sayıda duvarlara saplanmış güllelerle de karşılaştık.
Bu da yine 20. yüz yılın ilk çeyreğinde yaşanan karşılıklı çatışmalar
sırasında bu binanın sıkça saldırıya uğradığını bize düşündürtüyor” dedi.
“ÇALIŞMALARIMIZDA İBRAHİM VE TARİH YAZAN BİR MÜHÜR BULDUK”
Kazı çalışmalarında mutfak malzemelerine çıkardıklarını ifade eden Konyar,
“Bunların arasında çatal, kaşık ve bıçakla karşılaşıyoruz. Bunun yanında
yine açmaya çalıştığımız alanların işlevlerini bize gösteren bir derinden
yapılmış ayakkabı tabanları ile birlikte bir kunduracı fırçası ile karşılaştık.
Kemikten yapılmış bir fırça bu. Bu da çok sevindirici idi. Aslında
tanımlamamıza yardım eden unsurlardan bir tanesi. Buluntular arasında
üzerinde İbrahim ve tarih yazan bir mühür olması belki bir bürokrata yada
bir tüccara ait olduğunu düşündürüyor bize. Ayrıca yine damgalı yapıldığı
atölyelerin anlamda mührünü taşıyan pipolarla karşılaştık. Yine benzer bir
şekilde nargile uçları ile karşılaşıyoruz. Mehmet Reşat’a ait sikkelere
rastladık. Daha erkene giden sikkeler de var. Yapılan kazılarda 19. yüzyılda
Osmanlıyı saran Fransız ekolünün Van’a da bulaştığını gösteren parfüm ve
esans şişeleri karşımıza çıktı. Şu anda temizlenmeyi bekleyen çok sayıda
kapı aksamıyla karşılaştık. Bunların bir kısmının halen Van’da tespit ettik.
Bu da çok sevindirici bir süreç dedik” şeklinde sözlerini tamamladı.