Edinilen bilgiye göre, toplulaştırma çalışmaları sırasında yapılan yeni yol açma çalışmalarında dolgu malzemesi olarak kullanılmak istenen yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki höyük yükseltisi bazı duyarlı vatandaşlar tarafından müze müdürlüğüne haber verilerek kurtarıldı. İhbar sonucunda harekete geçen Ödemiş Müze Müdürlüğü yetkilileri, Dağcı Höyüğü’nün tescil edilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını söylediler.

Ödemiş Müzesi Müdürü Sevda Çetin, “Birkaç hafta önce Kaymakçı beldesinin 3-4 km güneyinde ve Küçük Menderes nehri kıyısı yakınındaki Karaali Mevkii’ndeki höyük bazı vatandaşlarımızın duyarlılığı sonucunda yok olmaktan kurtarıldı” dedi.

Müze Müdürü Çetin ile Prof. Dr. Veli Sevin ve Prof. Dr. Necla Sevin’in de dahil olduğu bir bilim kurulunun yaptığı incelemede, höyüğün 200 metre kadar çapında ve yaklaşık 5 metre yüksekliğinde olduğu belirlendi.

‘Dağcı Höyüğü’ adını taşıyan bu eski yerleşim tepesinden yıllarca önce ilk kez Behiç Galip Yavuz’un söz ettiğini belirten Prof. Dr. Veli Sevin, höyükle ilgili şu bilgileri verdi: “Küçük Menderes Ovası bereketlilik açısından dünyanın üç büyük düzlüğü arasında yer alıyor. Küçük Menderes nehri ve kolları tarafından sulanan bu ova tarih öncesi dönemlerden beri yoğun bir yerleşme dokusuna sahip olmuştur. Şimdilik saptanan en eski izler günümüzden 6 bin yıl önceye uzanmaktadır. Ödemiş ilçe merkezi çevresinde yer alan Demircili/Tepetarla, Kumkuyu ve Yanıkkır/Sazlıtepe höyükleri tarih öncesi dönemlerden kalma en önemli höyük türü yerleşme yerleridir. Höyükler eski çağlarda, biri yıkılıp üzerine bir yenisi kurulan kasaba ve köylerin kalıntılarıyla oluşmuş yayvan tepelerdir. Bugün tarla olarak kullanılan Kaymakçı’daki höyüğün yüzeyinde İlk Tunç Çağı’ndan (MÖ 3. Binyıl) başlayarak, erken Hitit Dönemi ve Roma-Bizans yerleşimlerine ait çanak çömlek parçaları toplandı. Toplanan çanak çömlekler höyüğün özellikle MÖ 2. binyılın başlarında çok yoğun bir yerleşme dokusuna sahip olduğuna işaret etmektedir. Ödemiş bölgesinin en büyük höyüklerinden olan Dağcı Höyüğü’nün korunması için gerekli tescil işlemlerine başlanıldı.”