Hasankeyf Kazı Başkanı Prof. Dr.
Abdüsselam Uluçam başkanlığında
Hasankeyf'e 700 metre mesafedeki Dicle
nehri kenarında ki höyükte yapılan kazılarda
M. Ö dönemkine ait 9500 yıl öncesine
hayvan kemikleri ve yerleşim yerine
rastlandı.
9500 YIL ÖNCESİNE AİT HAYVAN KEMİKLERİ
Ilısu barajı tehdidi altında olan tarihi
Hasanakeyf'te yaklaşık 10 bin yıl öncesine
ait yaban geyikleri boynuzu ve yerleşim
izlerine rastlandı. Hasankeyf kazılarından
sorumlu Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, ilçe merkezine 700 metre mesafede bu yıl kazı çalışması
yaptıklarını belirterek, "Hasankeyf'in yerleşim alanı olarak Ortaçağ bölgesinde kazılacak kamu
alanı kalmadığı için bu sene Hasankeyf'e 700 metre uzaklıkta iki yerde kazı yapıyoruz.
Bunlardan biri Süryanilere ait kilise bulduğumuz için Süryani yerleşim alanı dedik. Hemen
aşağısında ise Hasankeyf höyüğünde kazı çalışmaları sürüyor. Höyük kazıları Japonya'dan 17
bilim adamı tarafından kazılıyor. Süryani kilisesi alanında ise Batman Üniversitesi öğrencileri
kazı yapmakta. Temmuz sonu itibarıyla kazı çalışmaları sona erecek. Bu arada kazı
çalışmalarında çok sayıda hayvan kemiklerine rastlandı. Bu yabani hayvanlarla ilgili kemiklerin
ne olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Kazılarda çıkan buluntuları depolarımızda
birleştirerek müzelere göndereceğiz" dedi.
OSMANLI KİTABELERİ DE BULUNDU
Ayrıca Yavuz Sultan Selim dönemine ait Osmanlı kitabelerinin de bulunduğunu ifade eden Prof.
Dr. Uluçam, "1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından yapılan Osmanlı dönemine ait camide
Osmanlıca yazılı kitabede bulundu. Osmanlıca yazılmış, yani Türkçe bir kitabe de bulundu.
Hasankeyf höyüğünde 2009 yılında kazı çalışmalarına başladık ancak Tsukuba Üniversitesi'nden
Doç. Dr. Yutaka Miyake başkanlığında 7 kişilik Japon bilim adamlarının yürüttüğü bir kazı
çalışması daha yapılıyor. Burası Hasankeyf'in 9500 yıl önce neolitik döneminde yaşandığını net
bulgularla, gerek hayvan kemikleri, gerekse o dönemin evlerin yapı biçimleriyle, ilk defa verilere
dayalı olarak kanıtlandı. Neolitik dönem yani Anadolu'daki Çatalhöyük'ün çağdışı bir yerleşim
alanı olduğunu gördük. Biz arkeolojide kesin tarihe, bulguya dayalı konuşuyoruz. Bu höyükte
hayvan kemikleri, hepsi av hayvanı ve evlerin basit şekillenmesiyle de 9500 yılına ait olduğunu
neolitik yerleşim alanı olduğunu belgeledik.
17 JAPON HÖYÜK KAZILARINDA
Batman'ın Hasankeyf ilçesi Dicle nehri kenarındaki 'Hasankeyf Höyüğü'nde kazı çalışması
yapan Japonya Tsukuba Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yutaka Miyake başkanlığında 17 Japon
bilim adamı kazı çalışmalarını sürdürüyor. Höyükte Neolitik dönemine ait geyik boynuzları ve
yerleşim alanına raslandığını belirten Doç. Dr. Yutaka Miyake, "Hasankeyf höyüğünde çok
sayıda yuvarlak yada şöbe biçimli yapı kalıntılarına rastlandı. Yapı kalıntılarının yuvarlak
olması, bir dönemin paleolitik Çağ sonu yada Neolitik Çağ başlarına ait olduğunu
göstermektedir. Burada üç döneme ait bulgular var. En üstü Helenistik, ondan sonra Demirçağ
var. Esas bulgular neolitik tabakalar daha fazladır. Tarih olarak Neolitiğin başında gösteriyor.
Burada elde ettiğimiz bulgulara göre M.Ö. 9500 yıllarına ait olabileceğini düşünüyoruz. Bu
dönemde henüz tarıma alınmış bitkilere, nede evcilleştirilmiş hayvanlara rastlanmamıştır"
şeklinde konuştu.