High Pasture Mağarası’nda bulunan ve
henüz nasıl bir çalgı olduğu anlaşılamayan
enstrümanın gövdesi olduğu düşünülen
parça, Historic Scotland tarih kurumunca
inceleme altına alındı. High Pasture
Mağarası, 1972’den bu yana Bronz ve Demir
Çağı’na ait eserleri arayan arkeologların kazı
çalışmaları yaptığı bir yer olarak biliniyor.
Arkeolog Rod McCullagh, bulunan enstrüman
parçasının yanmış olduğunu ifade etti.
McCullagh bugüne kadar bulunan en eski
telli çalgıların, İskandinavya’da Vikinglerin
kullandığı M.S 600 yılı civarına ait harplar
olduğunu söyledi.
İki bin yıl öncesine kadar antik eserler barındıran High Pasture Mağarası’nda yapılan keşif,
bilim insanlarının antik çağlardaki müzik anlayışında da önemli bir revizyon sağlayabilir.
Yanmış enstrümanın ait olduğu dönemde, isanların sadece flüt, boru ve metal enstrümanlar ve
son derece ilkel yapılmış davullarla müzik yaptığı düşünülüyordu.
McCullagh, “Mağarada yaptığımız keşifler, binlerce yıl öncesinin ritüellerin, ziyafetlerin ve
törenlerin izini taşıyor” dedi.
High Pasture Mağarası’nın bulunduğu vadide, yaklaşık 320 metre uzunluğunda gizli girişler yer
alıyor. Bölgede Bronz ve Demir Çağı’na ait olduğu kadar, tarih öncesi dönemden kalma taştan
evler de bulundu.
Arkeologlar, 2005 yılında yapılan kazılarda, Demir Çağı’ndan kalma olduğu düşünülen iki bin
yıllık bir merdiven boşluğunda üç insan kalıntısı bulmuştu. Ayrıca, çok sayıda kemikten, taştan
ve boynuzdan yapılma eşya çıkarıldı.