Arkeolojik kazı çalışmalarının sürdürüldüğü
Kyzikos Antik Kentine 8 kilometre
uzaklıktaki Bandırma'nın kenar
mahallerinden Ayyıldıztepe ile Mamun Köyü
arasındaki Roma Mezarlığı uzun yıllar tarihi
eser kaçakçılarının hedefi oldu. Kültür ve
Turizm Müdürlüğü tarafından 'tescilli alan'
olarak belirlenen bölgede son aylarda
yeniden kaçak kazı çalışmaları yapıldığı
saptandı. Yapılan incelemede 2 mermer
lahitin tamamen açıldığı belirlendi.
Yağmalandığı sanılan bu tarihi mezarların
hemen yakınında yapılan kazılar, burada
daha başka kalıntıların da olduğunu
gösteriyor. Kazılan 3 metre derinlikteki kuyu
şeklindeki dehlizin dibinde, duvara benzer bir yapının olması iddiaları güçlendirirken, bu
bölgede tarihi yapıların bulunabileceğini belirten vatandaşlar yetkililerin araştırma yapmalarını,
ayrıca bölgenin koruma altına alınmasını istedi.