Antalya Karayolu
üzerindeki, Seki-Elmalı
yol ayrımında bulunan
tarihi Urluca Köprüsü
restore ediliyor. 1977
yılında Karayolları
Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan
alternatifköprünün
faaliyete geçmesiyle,
araç trafiğine kapanan
tarihi Urluca Köprüsü
turizme kazandırılacak.
Restorasyon sırasında 1700’lü yılların sonunda Cezayirli Hasan Paşa
tarafından yaptırıldığı düşünülen köprünün, mimari yapısı korunacak. 2’inci
yüzyıla ait yerleşim yeri Oinoanda ve Termasos kentlerine yakınlığıyla dikkat
çeken köprüdeki restorasyon çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak.
Ak Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa çalışmaların tarihe duyulan saygının bir
gereği olduğunu belirterek, “Seki Beldesi Zorban Köyü civarındaki köprü,
daha önce karayolu ağındayken 1977 yılında alternatif yol yapımı üzerine
trafiğe kapatılmıştı. Orijinali 2,95 metre olan köprüye, sonraki dönemlerde 1,2
metrelik bir ekleme yapılmış.
prü kemeri kesme taş, tempan duvarları (köprünün taşıyıcı taş duvarı) ise
moloz taş olarak inşa edilmiş. Kullanıldıkça çökmeler meydana gelen ve
rastgele onarımlar gören köprü için 2010 yılında restorasyon projesi yapıldı.
Karayolları tarafından ihale edilen restorasyon çalışması hızla ilerliyor” dedi.