Tüm doğal afetlere rağmen binlerce
yıldır ayakta kalan Roma dönemi
yapılarının sırrı çimentosunda volkanik
kaya ve ıslak kireç kullanılması.
Roma ve Bizans döneminin binlerce
yıllık yapılarının deprem v.b. birçok
doğal afet geçirmelerine rağmen dimdik
ayakta kalmaları birçoğumuzun aklına ”
İnşa edenler bu kadar sağlam olmalarını
nasıl başarmışlar” sorusunu getirir. Bu
sorunun cevabını farklı uluslardan bir
grup bilim insanı yaptıklaru uzun
soluklu incelemede ortaya çıkardı. Günümüz yapılarında kullanılan
çimentodan farklı olarak Romalıların kullandığı çimentonun içeriğinde
volkanik kaya, kül ve kireç bulunuyor. Volkanik kayanın içinde bulunan
alüminyum ve kirecin ıslak olarak kullanımıyla oluşan kimyasal reaksiyon
çimentonun sağlamlaştırıcı özelliğini ortaya çıkarıyor. Bilim insanları antik
dönem çimentosunun daha az karbondioksit kabul eden bir yapıya sahip
olduğunu da söyleyerek “Karbondioksiti reddeden çimento daha çevreci bir
yapının oluşmasına neden oluyor” diyor.