..........Star haber ajansı..........


2 bin 500 yıllık bir
geçmişe sahip bir şehir...alanlarda tarihi Roma Köprüsü,
Batı Surları, Güney Surları, Atlı
Kapı ve Antik Tiyatro bulunmakta...
Konuralp’in dört tarafındaki tarihi
Roma köprüsü, batı surları, güney
surları ile atlı kapı ve antik
tiyatroda arkeolojik kazı yapılacak.
Tarihi ve kültürel miras bakımından
Türkiye’nin önemli merkezlerinden
birisi olan Konuralp’te toprak
altındaki tarihi varlıkların ortaya
çıkarılması için arkeolojik kazılar
yapılacak.
Konuralp Belediye Başkanı Yusuf
Ercan yaptığı açıklamada, turizm ve
kültür alanında 2 bin 500 yıllık bir
geçmişe sahip olduklarını söyledi.
Beldedeki tarihi eserlerin ve
kalıntıların ortaya çıkarılması için
çalışma başlatıldığını anlatan Ercan,
‘Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu kararı ile tescil
edilmiş 4 adet sit alanında kazılar
yapılacak.
Bu alanlar tarihi Roma Köprüsü,
Batı Surları, Güney Surları, Atlı
Kapı ve Antik Tiyatro’dur’ dedi.
Ercan, ‘Konuralp Beldesi’ndeki
tescilli bina ve sit alanlarında
gerekli arkeolojik kazı ve
restorasyon çalışmaları yapılarak
ülkemiz turizmi ve kültürüne
açılması başta ilimiz Düzce turizmi
olmak üzere bölgemiz turizmi için
önem arz etmektedir’ diye konuştu.
Kazların gerekli izinlerin alınması
ve ödeneğin sağlanmasının ardından
başlayacağı bildirildi.