....star haber ajansı....

Hamam tepedeki kazılar sonucunda çok sayıda ocak açığa çıkarıldı ve hala kazısı devam etmektedir ve kamana antik kenti ise gün ışığına çıkacağı günü sabırsızlıkla beklemektedir..
Tokat’taki Komana Antik Kenti’nde Roma ve
Helenistik döneme ait izlerin bulunması
amacıyla yürütülen kazı çalışmalarında açığa
çıkarılan tüm yapı birimleri bir arada
değerlendirildiğinde, Hamamtepe’nin özellikle
Ortaçağ Anadolu’sunda sıklıkla görülen bir kırsal yerleşim kalesi olabileceği bildirildi. Komana Antik Kenti’nde ODTÜ Mimarlık
Fakültesi Yerleşik Arkeolojisi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Erciyas
başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarının bu
yılki bölümü tamamlandı. Erciyas, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Komana Antik Kenti’nde bu yıl Hamamtepe bölgesinde
çalıştıklarını söyledi. Bu yılki kazı çalışmalarında, Hamamtepe’nin
tepe noktasındaki büyük yapı kompleksinin
geniş alana dağılımını anlamaya çalıştıklarını
ifade eden Erciyas, “Bu doğrultuda yaklaşık
280 metrekarelik alan, kazılar neticesinde açığa
çıkarıldı. Bu alanda evsel mekanların, üretim alanları olabilecek yapı kalıntılarının devam
ettiği görüldü. Bu evsel mekanların
kullanımlarına yönelik daha ayrıntılı bilgi elde
etmek amacıyla açığa çıkarılan mekanlardan
sistematik olarak toprak örneklemesi yapıldı.
Mikroarkeoloji verisi elde etmek amacıyla yapılan bu örneklem çalışmasının sonuçları için
laboratuvar değerlendirmesi ODTÜ’de devam
etmektedir” diye konuştu. Kazılar neticesinde pişmiş topraktan yapılmış
çok sayıda ocağın açığa çıkarıldığını belirten
Erciyas, şunları kaydetti: “Bu ocaklar hem üretime hem de evsel yapı
kalıntılarına işaret etmektedir. Elde edilen
seramik fonksiyon ve teknik açıdan oldukça
çeşitlidir. Birçok tüme yakın kap bulunmuştur.
Ayrıca kilise malzemesi olarak
değerlendirilebilecek avize parçaları, haç parçaları, rölikerler, buluntular arasındadır.
Bunlar haricinde dokuma faaliyetlerinde
kullanılmış çeşitli kemik alet parçaları, iğneler,
ağırşaklar da kazılar neticesinde elde edildi.
Metal ve seramik buluntularımız zamansal
olarak eş değerlik göstermekte ve mekanların kullanım zamanları kabaca 9-11. yüzyıl arasına
tarihlemektedir. Tepe üzerindeki bir diğer
çalışma alanımızsa tepeyi çevreleyen sur
duvarıdır. Bundan önceki çalışma sezonlarında
sur duvarının yapısal özellikleri ve kullanım
evreleriyle ilgili ayrıntılı bilgi edinilmişti.” Bu sezonki çalışmalarında, sur duvarın içinde
kalan kısımda doğuya doğru evsel üretim
alanlarının devam ettiğinin görüldüğünü
aktaran Burcu Erciyas, “Çalışma alanının sura
yakın olan kısmında ise çok sayıda mezarla
karşılaşılmıştır. Gömü yönleri ve mezar buluntuları neticesinde bu mezarların Bizans
dönemine, yani tepenin bir önceki evresine ait
olduğu var sayılmıştır. Bu varsayımdaki en
önemli etken mezarların yapı kalıntılarının
hemen altında bulunmasıdır. Tepeyi çepeçevre
çevreleyen sur duvarı ve şu ana kadar açığa çıkarılan tüm yapı birimleri bir arada
değerlendirildiğinde, Hamamtepe’nin özellikle
Ortaçağ Anadolu’sunda sıklıkla görülen bir
kırsal yerleşim kalesi olabileceği düşünülmekte”
ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Erciyas, kazı çalışmaları hakkında şu
bilgileri verdi: “Bu sene diğer çalışma alanımız Roma dönemi
havuz veya çeşme yapısında da çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Önceki yıllarda yaptığımız
çalışmalar neticesinde bu yapıya su sağlayan
künk (pişmiş toprak veya betondan yapılan
dairesel kesitli su borusu) sıralarından bir kısmını ortaya çıkarmıştık ve suyun geliş yönü
tahliyesi hakkında bilgi sahibi olunmuştu. Bu
sene söz konusu yapının gelecek yıl yapılması
planlanan restorasyon çalışmasına hazırlık
amacıyla yapı taşlarının vaziyet durumları
belgelenmiştir. Önümüzdeki çalışma sezonunda yapının ayağa kaldırılması yönünde çalışmalara
başlanacaktır.” -Komana Antik Kenti- Mitridat Krallığı’nın yönetiminde önemli bir
kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu
döneminde de özerkliğini koruyan Komana
Antik Kenti’nin, tarihte, “Anadolu tanrısı Ma”ya
adanmış kutsal alan olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda çevre bölgeler için ticaret
merkezi görevi gördüğü ifade edilen kentin, o
dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller,
zengin pazar yeri ve çevresindeki verimli
arazisiyle Anadolu’nun her tarafından ziyaretçi
aldığı kaydediliyor. ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen
“Komana Pontika Arkeolojik Araştırma
Projesi”, Orta Karadeniz Bölgesi’nin klasik çağ
kenti Komana’nın konumunu belirlemek ve
kentsel dokusunu anlamak amacıyla 2004
yılında başlatılmıştı. Gümenek Hamamtepe bölgesinde yüzey araştırmalarının ardından
antik kentin gün yüzüne çıkartılması için kazılara başlanmıştı.