Bir güzel haber daha..ama pek fazla birşey de çıkmamış..gün yüzüne çıkarılıp koruma altına alınması bile ayrı bir hoşluk..emeği geçen arkadaşlara www.defineyeri.net ailesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz..
Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Akın
Temür’ün, 12 öğrencisiyle birlikte yer
aldığı 74 kişilik yerli ve yabancı ekipten
oluşan Oymaağaç Kazısı’nın 2012 yılı
çalışmaları sona erdi. Samsun’un Vezirköprü ilçesi sınırları
içerisinde bulunan ve Freie Üniversitesi
Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Rainer
Maria Czichon başkanlığında yürütülen,
Oymaağaç Höyüğü’nün 2012 yılı kazı
çalışmalarında, Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
adına, Kazı Başkan Yardımcısı olarak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Akın Temür ve
Arkeoloji Bölümü’nün ilk öğrencileri de
yer aldı. İki aşamada gerçekleştirilen kazı
çalışmalarında Arkeoloji Bölümü
öğrencilerine yönelik yoğun bir eğitim
programı uygulandı. Çalışmaların son
günlerinde öğrenciler için Çorum Müzesi
ve Boğazköy, Amasya, Tokat ve yakın çevresine geziler de düzenlendi. Kazının, restorasyon ve temizlik
çalışmalarından oluşan ikinci
bölümünde, höyüğün üzerindeki
koruyucu örtü kaldırılıp höyüğün
yüzeyi temizlendi. Ayrıca; kazı alanının
hava fotoğrafları, planları, kesitleri alınarak, topografik haritaları çıkarıldı.
Kazı alanında yapılan çalışmalar dışında,
kazı evinde seramik çizimleri ve
fotoğraflama çalışmalarına devam
edildi. Bu yıla kadar çıkarılan iskeletlerin
temizlik ve analizleri de yapılarak yayına hazırlandı...
..TEŞEKKÜRLER..