Sponsor Reklam-5
Sayfa 1/2 12 SonSon
16 sonuçtan 1 ile 10 arası
 1. #1
  philippus
  philippus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Rüyadan Defineye Defineye Gitti

  Rüyada görüp bulduğu birdevlet kuracak büyüklükteki hazineyi..
  zamanın halifesine teslim edbilmek için ne eziyetler çekiyor.
  .okuyun görün..(osmanlı arşivi meclis kayıtlarından alınmıştır...)
  Bayburtlunun öğünülecek tarafını anlatan bir belgeOlayın 1899–1900 yıllarında Osman Nuri Efendi adında Bayburtlu bir zatın gördüğü bir rüya sonucu ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Durumun Padişah II. Abdülhamit’e arz edilmesi ile de bu olay arşiv kayıtlarına intikal etmiştir. Osmanlı Arşivinde, Yıldız Sarayı evrakı içerisinde bulunan bir belge bu olayı anlatmaktadır. Belgede bahsedildiğine göre Bayburtlu Osman Nuri Efendi ehl-i takva bir şahsiyete sahiptir. Bu vasfı sebebiyle Hazreti Peygamber tarafından gayb âleminden kendisine bir takım bilgiler ilham edilmiştir. Bu ilham yoluyla kendisine insanlık için büyük öneme sahip madenlerle içerisinde bir takım silah, antik eserler ve kimyevi madenlerin bulunduğu mahzenlerin yerleri gösterilmiştir. Rüya ve ilham yoluyla kendisine verilmiş olan bilgiler üzerine keşfettiği madenler ile belirtilen mahzenlerin yerlerini devrin hilafet makamı olan padişaha arz etmesi de yine peygamber tarafından kendisine işaret edildiği bu belgede ifade edilmektedir.

  Osman Nuri Efendi rüya yoluyla gaib âleminden edindiği bilgilerle altın, gümüş, bakır, civa ve sair yirmi sekiz maddeyi, ayrıca içerisinde yanıcı kimyevi madde bulunan büyük bir baruthane ve iki antika eser mahzeninin yerlerini keşfeder.

  Bu keşfiyatını ve bulduğu mahzenlerin yerlerini zamanın halifesi olan Padişaha bildirmesi de kendisine vazife olarak ilham edildiği için bu yirmi sekiz maddenin numunelerini ve bulduğu mahzenlerin yerlerini gösteren işaretleri yanına alarak İstanbul’a gelir. Ancak İstanbul’da saray erkânı tarafından kendisine itibar edilmediği için üzülerek Bayburt’a geri döner.

  Kendisine verilen bilgilerle yükletilen bu manevi görevi mutlaka yerine getirmesi gerektiğine inanmıştır. Bu bilgileri, manevi âlemden verilen görev gereği zamanın halifesi olan padişaha ulaştırmadan başka kimseyle de paylaşmamaktadır. Bunun için elindeki maden numunelerini ve belirttiği baruthane ve antik eser mahzenlerinin doğruluğunu tescil ettirerek tekrar İstanbul’a dönmesi gerektiğini düşünür.

  Elindeki numuneler ve yerini keşfettiği mahzenlerin doğruluğuna delil olmak üzere resmi olarak oluşturulan keşif heyetlerinden doğrulayıcı tasdiknameler alır. Anlaşıldığına göre bu numunelerin kimyasal özelliklerini ve mahzenlerin de var olduğunu tasdik ettirmiştir. Bu tasdiknamelerle tekrar İstanbul’a gelir. İkinci defa Bayburt’tan İstanbul’a gelmesine rağmen bu elindeki maden numuneleri ve mahzenlere ait bilgileri padişaha arz etme imkânını yine bulamamıştır.
  Bayburtlu Osman Nuri Efendi dürüstlüğü ve aldığı manevi göreve olan inancı gereği devlet ve millet için çok önemli olduğuna inandığı bu bilgileri kötü niyetli kimselerin eline geçmemesi için hiç kimseyle paylaşmaz. Direk padişaha arz etmek istemektedir. Ancak padişaha ulaşma imkânını bulamadığı için bir müddet daha İstanbul’da Tahtakale’de Muhacir Ali Ağa’nın kahvehanesinde kalır.

  Bu arada Kasımpaşa’da Bahriye Makine Mühendisliğinden olan Tosyalızade Mehmet Ali adında bir mühendisle tanışır. Durumu ona anlatır. Bu mühendis Bayburtlu Osman Nuri Efendi’nin anlattıklarını ve elindeki numuneleri dikkate değer bulur. Elindeki tasdiknamelere ve numunelere itimat eden Makine Mühendisi Tosyalızade Mehmet Ali de bu bilgileri bir yazıya dökerek Mabeyin Başkâtibi Ali Cevat Bey vasıtasıyla Yıldız Sarayına ulaştırır. Aynı zamanda Osman Nuri Efendi’nin kişisel bir çıkar temin etme amacında olmayan, dürüst bir kimse olduğunu da belirterek; arandığında Tahtakale’de Muhacir Arif Ağa’nın kahvesinde bulunabileceğini de bu yazısında ifade eder. Bu yazı ve içerisinde anlatılanlar Mabeyin Baş Kâtibi Ali Cevat Bey tarafından da önemli bulunarak Padişah Abdülhamit’e takdim edilir.

  Bu olayı Saraya intikal ettiren Makine Mühendisi Tosyalızade Mehmet Ali’nin yazısı günümüz Türkçesiyle aynen şöyledir:“Doğruyu yanlıştan ayırma gücüne sahip olan Yüce Padişah’a büyük bir hediye olmalıdır ki;

  Bayburtlu Osman Nuri Efendi namında bir ehl-i takvaya, Hazret-i Peygamberin yüce katından Altun, Gümüş, Bakır, Cıva ve sair yirmi sekiz çeşit keşfedilmiş maden ile içerisinde yanıcı madde bulunan büyük bir baruthane ve iki mahzende antik eserlerin yerleri gösterilerek işaret buyrulmuş ve “Bunlar zamanın Halifesine lazım olacağı için Hilafet makamına durumu arz edesin” emr-i celile-i şerifesi sadır olmuştur.
  Binaen aleyh, Osman Nuri Efendi de daha o zaman vazifesini yerine getirmeye başlayarak arz edilen şeylerin her birerlerinden numuneler alıp Dersaadet’e (İstanbul) getirmiş ise de (Saraya) müracaatı sırasında kendisine emniyet ve itimat edilmediğini gördüğünden müteessir olarak tekraren gidip mezkur maddelerle baruthaneye dair resmi yoldan keşif heyetleri talep edip (doğruluğunu ispat eden) tasdiknameleri de elde ederek yine (İstanbul’a) dönmüş ve lakin antik eserler mahallini kimseye emniyet edemediğinden şimdiye değin gizli tuttuğunu ve ancak teslim ve tesellüm zamanı hepsini meydana koyacağını bildiriyor. Bununla beraber mezkûr antik eserlerden elinde numuneler mevcuttur.

  Osman Nuri Efendi gerek bizzat ve gerekse birisi vasıtasıyla Padişah huzurunda halini beyan etmek ne de zımnen bir şey talep eylemek maksadında bulunmayıp yalnız yukarıda arz edildiği üzere emanetlerin numunelerini ve yerli yerince asıllarını gösterip teslim etmek için Padişah tarafından tayin buyrulduğunu temin edebilmek üzere en emin bir hususi memurun gönderilmesini istirham eylediğinden kendisinde sahtekârlık gibi hiçbir haller görülmediğinden haddim olmayarak durumu beyan etmeye cüret eyledim.

  Bu hususta gerekli emir, emir yetkisi kendisinde olanındır. 25 Kanun-i Sani 1315 (6 Şubat 1900)

  Kasımpaşa’da Yeni Çeşme’deSabık Bahriye-i Şahane Makina Mühendislerinden Tosyalızade Mehmet Ali”Bu yazıyı Padişah II. Abdulhamit’e takdim eden Mabeyin Başkatibi’nin takdim yazısında da şöyle denilmektedir:“Tersane-i Amirelerinden ayrılma Makine Mühendisi, imza sahibi Mehmet Ali Efendi kulları birkaç gün önce evime gelerek maruzatını Padişahımıza takdimimi talep etmiş ve Bayburtlu Osman Nuri Efendi aranıldığı halde Tahtakale’de Muhacir Arif Ağa’nın kahvesinde bulunabileceği ifadesiyle avdet eylemişlerdir. Arz ettiği yazısının münderecatı bendeniz tarafından ehemmiyete haiz görüldüğü sebebiyle ekli olarak Hilafetpenahi tarafınıza arza cesaret kılınmış olmakla bu hususta gereken emir Yüce Padişahımızındır. 2 Şubat 1315 (14 Şubat 1900)BendeAli”Bu ilginç olayla ilgili yapılan bu yazışmaların sonucu neler yapıldığı hususunda bir malumat yoktur. Burada önemli olan; ehl-i takva sahibi, dürüst, temiz, saf ve kişisel bir çıkar peşinde olmayan, vatanı ve milleti için gayret eden gerçek bir Bayburtlu şahsiyetine sahip olan Osman Nuri Efendi’nin bu şahsiyetinin gereği olarak çektiği sıkıntıları ve doğruluğuna inandığı yoldaki ısrarıdır. Gördüğü sadık rüyası yoluyla kendisine bildirilen maden numunelerini, barut ve antik eser mahzenlerini gerçekten bulmuş ve resmi yollarla bunları ispat etmiştir. Bizzat Padişah’a ulaşma imkânı bulamayan Osman Nuri Efendi’nin elindeki numune ve delillerin bir makine mühendisi tarafından görülüp ciddiye alınarak bunlarla ilgili bilgilerin yazıyla da olsa Padişah’a arz edilmiş olması da olayın ciddiyetini anlatmaktadır.

  Bayburtlu Osman Nuri Efendi’nin kim olduğu konusunda yeterli bilgimiz yoktur. Önemli olan onun kim olduğundan ziyade ifade ettiği şahsiyetidir. Onu Bayburt’un manevi dinamiklerinden ve Bayburtluların gerçek karakterini şahsında barındıran meçhul bir kahraman olarak kabul etmek herhalde en doğru olanıdır.

  Bayburtlu Osman Nuri Efendi rüya yoluyla sahip olduğu bu meziyetini kullanarak birçoklarının yaptığı gibi şarlatanlıkta yapabilir, şahsi çıkar ve menfaat temin etme yolunda çaba harcayabilirdi. Nitekim böyle bir meziyeti olmadığı halde şahsiyet zafiyeti sebebiyle birçok insanın bu yollara tevessül ederek türlü şarlatanlıklar yaptığı, şahsi çıkar ve menfaat temin etme yoluna gittiklerini hem tarihi belgelerde hem de günümüzde müşahede etmekteyiz.

  Sağlam bir inanç ve karaktere sahip olan Bayburtlu Osman Nuri Efendi böyle bir yola tevessül etmemiştir. O, Bayburt insanının övünülecek tarafı olan dürüst, saf, temiz, vatanperver ve dindar şahsiyetinin gereği olarak, sahip olduğu manevi meziyeti ile elde ettiği keşfiyatını vatanı ve milleti için kullanmayı tercih etmiştir. Bunun için birçok sıkıntılar çekmiş olduğu da burada açıkça anlaşılmaktadır.


 2. #2
  Status
  Offline
  aga_0074 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  21.04.2008
  Yer
  DİYARBAKIR_AMED
  Mesajlar
  4.927
  Tecrübe Puanı
  360
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: Rüyadan Defineye Defineye Gitti

  evet bunu daha öncede okumuştum çok güzel bir paylaşım emeğine sağlık kardeşim
  **İNANCA SAYGI DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK**

 3. #3
  Status
  Offline
  aga_0074 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  21.04.2008
  Yer
  DİYARBAKIR_AMED
  Mesajlar
  4.927
  Tecrübe Puanı
  360
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: Rüyadan Defineye Defineye Gitti

  evet bunu daha öncede okumuştum çok güzel bir paylaşım emeğine sağlık kardeşim
  **İNANCA SAYGI DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK**

 4. #4
  philippus
  philippus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: Rüyadan Defineye Defineye Gitti

  sağol ağa ustam ..
  bu tarihi bir örnek birde şahit olduğumuz örnek olaylar var inşallah ilerde paylaşırız...
  bu rüyalar rüya tabirlerinin ötesinde dışındaki rüyalardır..rüyada görülen yer mekan görünüm çok az detay farkıyla tamamı gerçektir..yanlız buda iki çeşit oluyor..birinde herşey gerçek sonuç ta gerçek..ikincisinde ..herşey gerçek sonuç yalan yani aldatma var..

 5. #5
  Status
  Offline
  aga_0074 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  21.04.2008
  Yer
  DİYARBAKIR_AMED
  Mesajlar
  4.927
  Tecrübe Puanı
  360
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: Rüyadan Defineye Defineye Gitti

  [quote author=philippus link=topic=3114.msg8509#msg8509 date=1344683731]
  sağol ağa ustam ..
  bu tarihi bir örnek birde şahit olduğumuz örnek olaylar var inşallah ilerde paylaşırız...
  bu rüyalar rüya tabirlerinin ötesinde dışındaki rüyalardır..rüyada görülen yer mekan görünüm çok az detay farkıyla tamamı gerçektir..yanlız buda iki çeşit oluyor..birinde herşey gerçek sonuç ta gerçek..ikincisinde ..herşey gerçek sonuç yalan yani aldatma var..

  [/quote]
  Işte burda yine inanç giriyor işin içine..bunu asla unutmayın..şeytan ruyada ve dünya aleminde peygamberlerin evliyaların ve allahın salih kullarının kılıklarına yani suretlerine giremez..bununda rüyasına evliya giriyor..buda bu yazdığım şeyin farkında olan bir insanmış ozamanlar..bunu sizde bilin diye yazdım..
  **İNANCA SAYGI DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK**

 6. #6
  Status
  Offline
  aga_0074 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  21.04.2008
  Yer
  DİYARBAKIR_AMED
  Mesajlar
  4.927
  Tecrübe Puanı
  360
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: Rüyadan Defineye Defineye Gitti

  [quote author=philippus link=topic=3114.msg8509#msg8509 date=1344683731]
  sağol ağa ustam ..
  bu tarihi bir örnek birde şahit olduğumuz örnek olaylar var inşallah ilerde paylaşırız...
  bu rüyalar rüya tabirlerinin ötesinde dışındaki rüyalardır..rüyada görülen yer mekan görünüm çok az detay farkıyla tamamı gerçektir..yanlız buda iki çeşit oluyor..birinde herşey gerçek sonuç ta gerçek..ikincisinde ..herşey gerçek sonuç yalan yani aldatma var..

  [/quote]
  Işte burda yine inanç giriyor işin içine..bunu asla unutmayın..şeytan ruyada ve dünya aleminde peygamberlerin evliyaların ve allahın salih kullarının kılıklarına yani suretlerine giremez..bununda rüyasına evliya giriyor..buda bu yazdığım şeyin farkında olan bir insanmış ozamanlar..bunu sizde bilin diye yazdım..
  **İNANCA SAYGI DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK**

 7. #7
  Status
  Offline
  aga_0074 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  21.04.2008
  Yer
  DİYARBAKIR_AMED
  Mesajlar
  4.927
  Tecrübe Puanı
  360
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: Rüyadan Defineye Defineye Gitti

  [quote author=philippus link=topic=3114.msg8509#msg8509 date=1344683731]
  sağol ağa ustam ..
  bu tarihi bir örnek birde şahit olduğumuz örnek olaylar var inşallah ilerde paylaşırız...
  bu rüyalar rüya tabirlerinin ötesinde dışındaki rüyalardır..rüyada görülen yer mekan görünüm çok az detay farkıyla tamamı gerçektir..yanlız buda iki çeşit oluyor..birinde herşey gerçek sonuç ta gerçek..ikincisinde ..herşey gerçek sonuç yalan yani aldatma var..

  [/quote]
  Işte burda yine inanç giriyor işin içine..bunu asla unutmayın..şeytan ruyada ve dünya aleminde peygamberlerin evliyaların ve allahın salih kullarının kılıklarına yani suretlerine giremez..bununda rüyasına evliya giriyor..buda bu yazdığım şeyin farkında olan bir insanmış ozamanlar..bunu sizde bilin diye yazdım..
  **İNANCA SAYGI DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK**

 8. #8
  philippus
  philippus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: Rüyadan Defineye Defineye Gitti

  dediğiniz gibi ustam inanç çok çok önemli..inancın tam olması gerekiyor ..çevremizde görüyoruz önce zararsız şeyler yaptırıyorlar sonra iyice güven sağladılarmı kötülük yaptırıyorlar...bence herne olursa olsun parayı ilahlaştırmamak lazım..
  ağa ustam aslında bu konuda biraz bilgiye ihtiyacım var ..kitaplar yayınlar bu konuyu okadar dağıtıyorlarki işin içinden çıkılmıyor..

 9. #9
  Status
  Offline
  aga_0074 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  21.04.2008
  Yer
  DİYARBAKIR_AMED
  Mesajlar
  4.927
  Tecrübe Puanı
  360
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: Rüyadan Defineye Defineye Gitti

  [quote author=philippus link=topic=3114.msg8518#msg8518 date=1344686193]
  dediğiniz gibi ustam inanç çok çok önemli..inancın tam olması gerekiyor ..çevremizde görüyoruz önce zararsız şeyler yaptırıyorlar sonra iyice güven sağladılarmı kötülük yaptırıyorlar...bence herne olursa olsun parayı ilahlaştırmamak lazım..
  ağa ustam aslında bu konuda biraz bilgiye ihtiyacım var ..kitaplar yayınlar bu konuyu okadar dağıtıyorlarki işin içinden çıkılmıyor..
  [/quote][quote author=philippus link=topic=3114.msg8518#msg8518 date=1344686193]
  dediğiniz gibi ustam inanç çok çok önemli..inancın tam olması gerekiyor ..çevremizde görüyoruz önce zararsız şeyler yaptırıyorlar sonra iyice güven sağladılarmı kötülük yaptırıyorlar...bence herne olursa olsun parayı ilahlaştırmamak lazım..
  ağa ustam aslında bu konuda biraz bilgiye ihtiyacım var ..kitaplar yayınlar bu konuyu okadar dağıtıyorlarki işin içinden çıkılmıyor..
  [/quote]ne gibi bir bilgiye ihtiyacın var kardeşim belki yardımım dokunur
  **İNANCA SAYGI DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK**

 10. #10
  philippus
  philippus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: Rüyadan Defineye Defineye Gitti

  ağa ustam..baştan olayları basit gördüm fakat ..öyle bir çıkmaza girmişki..anlamak bile zor..bu kötü güçlerle mücadele eden yokmu..bizim bilmediğimiz hayalini bile kuramadığımız teknolojiyle hareket ediyorlar...
  onlar insanın rüyasına bile girebiliyorlar.. cinlerden bahsetmiyorum ..dünyayı bu hale getiren ..dahada kötüye götürmek için son hızla çalışan bir gurup insan var..
  bunlarla hiç bir devlet mücadele etmiyor engellemeye çalışmıyor..üstelik onların istediği gibi kanunlar çıkarıp uyguluyorlar...
  bunlarla mücadele etmek istiyen iyi insanlarada yardım etmek isteyen güçler de var..fakat insanlar kötülere karşı hem duyarsızlaştı hemde korkmaya başladı..
  bu kötülerle mücadele edecek kişilere..şehitler ve peygamberlerimiz yardım edecekler fakat..mücadele edecek kimse yok..
  mücadele derken savaştan kavgadan bahsetmiyoruz..işte bu birkaç satır yazı bile onlara açılmış bir savaş..çok korkuyorlar ..
  bunlarla mücadelede en büyük olay herne pahasına olursa olsun insanların huzur ve refahı için mücadele etmek insanların mutluluğu ve refahını istemek onları yavaş yavaş ölüme götürüyor....fakat yarım yamalak bilgiyle olmuyor bunlar hakkında detaylı bilgi gerekiyor...

Sayfa 1/2 12 SonSon

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Tarihi altın sikke 7,4 milyon dolara gitti
  By ömerxx in forum DEFİNE & ARKEOLOJİ HABERLERİ
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.04.2012, 11:25
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Define İşaretleri

Nasıl Polis Olurum