Sevgili üyelerimiz, maden veya metal dedektörlerinin satışı yasal ve serbest iken; vergisini hem satıcı hem de müşteriler öderken; bu cihazları bulundurmanın yasak olması haliyle düşünülemez. Ancak bazı müşterilerimiz bu konuda tereddüte düşerek her daim "Dedektörü arabada veya üzerimizde yakalasalar, alırlar mı?" sorusuna maruz kalmaktayız. Bu konuda Hukuk'un hükümleri ile hareket etmemiz en güzeli olacaktır ve aşağıdaki örnek kararı buraya koyuyoruz:

Yargıtay 11. Ceza dairesinin 30.5.1996 gün ve 1996/876 sayılı kararı ile dahi belirtildiği gibi gömüldüğü yerden çıkarılması için icrai hareketlerde bulunmaksızın sadece dedektör ile define yeri arama eyleminin suç oluşturmadığı açıktır. Bu hali ile sanıkların üzerine atılı suçun unsurların oluşmadığı kabul ve takdir edilerek sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar vermek gerekmiştir.

Karar: Nedenleri yukarıda açıklandığı üzere her ne kadar sanıklar hakkında ihtimale dayalı olarak kamu davası açılmış ise de, yüksek yargıtayın benzer olaylara emsal teşkil eden kararları dikkate alınmadığından suç unsurları oluşmadığından sanıkların ayrı ayrı beraatlerine, emanetteki eşyaların bulundurulması bizzati suç teşkil etmediğinde sanıklara iadesine dair mütalaaya uygun oy birliğiyle kanun yolu açık olmak üzere sanıkların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 09.02.1999. Görüldüğü üzere Yargıtay II.Ceza dairesinin gömüldüğü yerden çıkarılması için icrai hareketlerde bulunmaksızın sadece dedektör ile define yeri arama eyleminin suç oluşturmadığı yönünde 30.05.1996 gün ve 1996/1876 sayılı kararı vardır.