1.avluda veya bodrumda bulunan havuzun altında küçük mahzen olabilir?
2.kuyunun ağzından itibaren 1mt.aşağısında veya kuyunun hemen yanında kör pencere olabilir?.genellikle kuyuda tünel girişi başlar.
3.duvar bulunan taşlardan,çok geniş olanının içi boş olabilir? bu taşlar genelikle mutfak duvarında veya pencere altlarında olur.
4.bodrum tavanındaki 2 ağacın arasında kaya parçası varsa? içi boştur
5.avluda tulumbanın atık su için yapılan kanalı,yer altındaki tünelin şeması olabilir?
6.bodruma inen merdivenin sahanlığının altında ve yan duvarlarında gizli pencere olabilir?
7.bodrumun avluya bakan küçük penceresinin içinde olabilir?
8.avluda bulunan incir ağacının dibinde olabilir?
9.bodrum kapısının eşiğinden 1 adım ilerisinde olabilir?
10.ermeni evlerinde şömine dibinde oda var denilir,fakat ben şimdiye kadar şömine altında odaya denk gelmedim,açılmışını bile görmedim.(belkide ben rastlamadım)
11.ermeni evlerinde pencere veya kapıların taşında,oyma ve parmak genişliği kadar taşı kesilmiş görseniz.bilinki gizli pencere var.

alinti
defineyeri.net